Ημέρες Απομένουν

1st IPTO Innovation Challenge

Καλώς ήρθατε στο 1ο Πρόγραμμα Καινοτομίας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.!

Συμμετοχή

Δεν είναι δεσμευτικό το να μην υπάρχει αυτή την στιγμή κάποια νομική μορφή ή να δημιουργείται τώρα νομική μορφή για την επιχείρηση.

Επίσης, δεν είναι δεσμευτικό να υφίσταται ήδη κάποια ανεπτυγμένη λύση.

Ωστόσο, ο βαθμός ωριμότητας των λύσεων που θα κατατεθούν θα αξιολογηθεί θετικά όπως επίσης και το track record τόσο της ομάδας/εταιρείας που υποβάλλει όσο και των στελεχών αυτής.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει εδώ. Απαιτείται email και προσωπικά στοιχεία του αιτούντος.

Μετά την πρώτη εγγραφή θα έρθει στο δηλωμένο email σύνδεσμος επιβεβαίωσης για την εγγραφή.

(!) Σε περίπτωση κοινοπραξίας μεταξύ οργανισμών, θα χρειαστεί η εξουσιοδότηση των φορέων που εκπροσωπεί για συμμετοχή.

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ.

Μπορείτε να στείλετε το αίτημα σας στο support@mantisbi.io.

Συνδεθείτε στο online Info Day στις 12 Ιουνίου και γνωρίστε περισσότερα επί της διαδικασίας. Κάντε εγγραφή εδώ.

 

Δείτε το recorded session εδώ.

Επιλεξιμότητα

Μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρηματικές οντότητες (νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις), κοινοπραξίες αυτών καθώς και ομάδες ατόμων με συναφείς λύσεις.

Μπορείτε να υποβάλλετε όσες συμμετοχές επιθυμείτε στο Πρόγραμμα Καινοτομίας, τόσο ανά θεματική όσο και στο σύνολο του Προγράμματος, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Δεν υφίσταται κάποιο όριο στις ομάδες. Προτείνεται όμως για την ουσιαστική πρόταση επίλυσης των προκλήσεων να αποτελείται από ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων ή τουλάχιστον από ομάδες ανθρώπων που διαθέτουν την σχετική εμπειρία ή/και ικανότητα υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης.

Το χρηματικό έπαθλο είναι συνδεδεμένο με την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και θα προέλθει μετά την δυνητική σύναψη συνεργασίας με την Διεύθυνση Εφαρμογής του ΑΔΜΗΕ.

Υποβολή

Για την επιλεξιμότητα δείτε την απάντηση της Ε1 στην κατηγορία επιλεξιμότητα. Για την πρόταση δείτε την απάντηση στην Ε2 παρακάτω.

Ναι, στο σύστημα υποβολής θα υπάρχουν πεδία για το περιεχόμενο της πρότασης σας. Θα χρειαστεί και μία παρουσίαση με προτεινόμενη δομή περί των 10 slide της πρότασης.

Το Πρόγραμμα έπειτα από παράταση που ζητήθηκε από μεγάλη μερίδα ενδιαφερόμενων έχει ανανεωμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στις 23:59 μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Το άριστα μίας πρότασης θα είναι 100 βαθμοί, επί των κριτηρίων αξιολόγησης: 

  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Τεχνολογική Ωριμότητα & Καινοτομία προτεινόμενης λύσης)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ικανότητα ομάδας/εταιρείας υλοποίησης του PoC, και απαιτούμενοι πόροι ανάπτυξής του)
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ (Συνάφεια λύσης με τις προκλήσεις, και ικανότητα ενσωμάτωσής της στον ΑΔΜΗΕ)

Οι πέντε καλύτερες σε βαθμολογία προτάσεις θα κληθούν στον τελικό. Η παρουσίαση στον τελικό θα συνυπολογιστεί για την ανάδειξη των διακριθέντων ομάδων που θα προχωρήσουν σε διαπραγμάτευση για σύναψη συνεργασίας με τον ΑΔΜΗΕ.

Ο βαθμός του ΤRL αφορά την τεχνολογική ωριμότητα μίας λύσης που ήδη αναπτύσσετε ή αξιοποιείτε σε κάποιο διαφορετικό περιβάλλον και μπορείτε να αξιοποιήσετε με τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις για τους σκοπούς του Προγράμματος.

 

Εάν επομένως έχετε ήδη αναπτύξει ή αναπτύσσετε μία συναφή τεχνολογία/λύση θα αξιολογηθεί θετικά και συστήνεται η περιγραφή αυτής κατά την υποβολή σας.

H ερώτηση 3.9 αφορά την αιτιολόγηση της επιλογής σας στην προηγούμενη ερώτηση {3.8 Κατάσταση ανάπτυξης της λύσης σας (Τεχνολογική Στάθμη – TRL)}, επιδιώκοντας να αιτιολογήσετε-αποδείξετε γιατί επιλέξατε το ΧΧ επίπεδο TRL, λ.χ. έχετε ήδη αναπτύξει παρόμοια πλήρως λειτουργική λύση (TRL-9) για άλλο σκοπό και με τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ.

Καινοτομία στη Συντήρηση Πυλώνων

Υπάρχει η δυνατότητα για παροχή τόσο φωτογραφιών όσο και δεδομένων – σχετικού dataset, ωστόσο αυτό θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, για την διακριθείσα ομάδα.

Ναι, οι φωτογραφίες που θα διατεθούν προς ανάλυση καλύπτουν διαφορετικές αποστάσεις, τόσο κοντινές όσο και μακρινές λήψεις.

To βασικό defect που αυτή την στιγμή εξετάζεται είναι η οξείδωση των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής από τον ΑΔΜΗΕ κατηγοριοποιημένης βάσης δεδομένων, η οποία θα δοθεί σε επόμενο χρόνο για την διακριθείσα ομάδα.

Οι φωτογραφίες που θα κληθούν να επεξεργαστούν θα είναι ταξινομημένες (θα έχουν τα απαραίτητα στοιχεία π.χ. ποιον πυλώνα αφορούν, ποια γραμμή). Η αναφορά (τεχνική έκθεση) που θα επιθυμούσε ο φορέας να λάβει μέσω της ανεπτυγμένης λύσης, θα πρέπει να περιέχει ένα μητρώο αναφορών (π.χ. τύπου φυλλομετρητή) το οποίο θα έχει τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία όταν εξάγονται θα συνοδεύονται από μια ένδειξη που θα δείχνει τον βαθμό της διάβρωσης.

Το image processing δεν αποτελεί περιορισμό.

Οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση απαντά στο πρόβλημα συντήρησης των πυλώνων με κάποια άλλη τεχνολογία ή μεθοδολογία είναι αποδεκτή και θα αξιολογηθεί από την ομάδα της διοργάνωσης.

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Ναι θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα παροχής αξιολόγησης κατά το πέρας της εκπαίδευσης των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής του VR.

Ναι θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα παραμετροποίησης – επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες ή τα στάδια της εκπαίδευσης μέσω σεναρίων. Ωστόσο στην παρούσα φάση, τα σενάρια αποτελούν μια δευτερεύουσα ανάγκη.

Έπαθλα - Προνόμια Συμμετοχής

Ο ΑΔΜΗΕ δίνει την δυνατότητα υποστήριξης για ανάπτυξη PoC μέχρι το ποσό των 20.000 € με την προοπτική σύναψης σύμβασης συνεργασίας για την καλύτερη προτεινόμενη λύση. Δεν πρόκειται επομένως για χρηματικό έπαθλο αλλά για χρηματοδότηση ανάπτυξης τεχνολογικής λύσης και δυνατότητα σύναψης συνεργασίας για ενσωμάτωσή της στις υποδομές του ΑΔΜΗΕ.

Ανάπτυξη Proof-of-Concept (PoC)

Ο ΑΔΜΗΕ δίνει την δυνατότητα υποστήριξης για ανάπτυξη PoC μέχρι το ποσό των 20.000 € με την προοπτική σύναψης σύμβασης συνεργασίας για την καλύτερη προτεινόμενη λύση.

 

Διασύνδεση

Αναπτύξτε σχέσεις συνεργασίας με έμπειρο προσωπικό του οργανισμού. Προβάλλετε την λύση σας μέσω του Προγράμματος και δημιουργήστε επαφές με το Οικοσύστημα Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

 

Αντίκτυπος

Συμβάλλετε με τις λύσεις σας προς την επίλυση καίριων και σύγχρονων προκλήσεων και γίνετε μέρος στην δημιουργία του Συστήματος Μεταφοράς του “Αύριο”.

Το ποσό των 20.000 € μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης αυτού, άρα και ανάπτυξης της τεχνολογικής λύσης σας. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταβολής θα εξακριβωθεί κατά την διαδικασία υπογραφής σύμβασης με την διακριθείσσα λύση/περίπτωση.