Συνέργειες

Οι συνεργασίες που χτίζει ο Κόμβος Καινοτομίας του ΑΔΜΗΕ είναι καταλυτικής σημασίας για την επίτευξη της επιτυχίας του.
Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με διαφορετικούς εταίρους από διάφορους κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είστε νεοφυής επιχείρηση, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία ή άλλου είδους οργανισμός.

Startups και Καινοτόμες ΜμΕ

Αναζητούμε διαρκώς νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουμε τους στόχους κάτω από τους 4 Πυλώνες Καινοτομίας μας.
Καλούμε λύσεις αιχμής που ήδη εφαρμόζονται στο πεδίο ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στις προκλήσεις που θέτουμε ώστε να αναπτύξουμε από κοινού επωφελείς σχέσεις και συνεργασίες.

Ερευνητικοί φορείς και Πανεπιστήμια

Ο Κόμβος Καινοτομίας του ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει συνέργειες με Ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού υποβάθρου του έργου του και την εφαρμογή σε πραγματικό περιβάλλον καινοτομιών που αναπτύσσονται στο εργαστήριο.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτοί σε συνέργειες με διαφορετικούς εταίρους από διάφορους κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είστε νεοφυής επιχείρηση, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία ή άλλου είδους οργανισμός.