Διασυνδέουμε το αύριο
Mε καινοτομία

Το 1ο Πρόγραμμα Καινοτομίας για startups, ερευνητικά εργαστήρια και καινοτόμες ομάδες είναι εδώ.

Ημέρες Απομένουν

Διοργανωτής

Innovation Enabler

Ποιοι είμαστε

Ο Κόμβος Καινοτομίας του ΑΔΜΗΕ είναι η Δομή δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργειών με το Οικοσύστημα Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας για ένα πιο προσιτό, βιώσιμο και αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων του αλλά και της κοινωνίας.

Οι Πυλώνες Καινοτομίας

Έχουμε εντοπίσει τέσσερις βασικούς πυλώνες στους οποίους επικεντρωνόμαστε για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και να εξελίσσουμε τις δραστηριότητές μας. Ο Κόμβος Καινοτομίας σχεδιάζει ένα σύνολο από προγράμματα που εξειδικεύουν την δραστηριότητά μας επάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις που αφορούν τους Πυλώνες αυτούς.

Γνωρίστε τους Πυλώνες Καινοτομίας:

Αναζητούμε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση διαχείρισης και συντήρησης παγίων του Συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του Συστήματος Μεταφοράς στοχεύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και τη διάχυση νέων τεχνολογιών. 

Επιδιώκουμε την συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστήματος για την ενίσχυση αγοράς και την αντιμετώπιση συμφόρησης δικτύου, προωθώντας παράλληλα την εξέλιξη σε υβριδικό AC/DC Σύστημα Μεταφοράς.

Καθώς διανύουμε την επανάσταση της ψηφιακής εποχής, έρχονται στο επίκεντρο ζητήματα όπως κυβερνοασφάλεια, διαλειτουργικότητα και διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων ενισχύουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του Δικτύου Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιδιώκουμε την ενσωμάτωση του αναδυόμενου οικοσυστήματος ευελιξίας και την εφαρμογή και δοκιμή νέων μοντέλων αγοράς στον ενεργειακό τομέα για την ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή αυτοπαραγωγών και καταναλωτών, έχοντας όμως ως στόχο την επίτευξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Πώς καινοτομούμε

Οριζόντια συμβολή των εργαζομένων στις επιχειρησιακές διαδικασίες, από την γνωστοποίηση προκλήσεων, έως την διαμόρφωση καινοτόμων ιδεών και πραγματικών λύσεων. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών διευθύνσεων, και bottom-up προσέγγιση στην επίλυση επιχειρησιακών προκλήσεων του ΑΔΜΗΕ.
Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Οργανισμού στο Οικοσύστημα Καινοτομίας και υποστήριξη στην σύναψη νέων δυνητικών συνεργειών με αυτό.
Ενσωμάτωση της καινοτομίας ως διαδικασία σε όλες τις δραστηριότητες των Διευθύνσεων του Οργανισμού για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
Αξιοποίηση της καινοτομίας ως καταλύτης προώθησης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος για την παραγωγή ιδεών και ανάπτυξη τελικών λύσεων στις επιχειρησιακές προκλήσεις του ΑΔΜΗΕ.

Τι κάνουμε

Ο Κόμβος Καινοτομίας του ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει μία σειρά προγραμμάτων και δράσεων, κάθε μία με το δικό της στόχο, κίνητρα συμμετοχής και αναμενόμενα αποτελέσματα με σκοπό την κάλυψη όλου του φάσματος των θεματικών και προκλήσεων που εμπεριέχονται στους Πυλώνες Καινοτομίας.

Τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, μπορούν να καινοτομήσουν, συμβάλλοντας στην “Δημιουργία του Αύριο” για το Σύστημα Μεταφοράς.

Ενημερωθείτε για το ποιο ταιριάζει στο προφίλ σας.

IPTO Open Innovation

Αναζητούμε ιδέες και λύσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις από το Οικοσύστημα μέσω προγραμμάτων Ανοιχτής Καινοτομίας

IPTO Ideas

Ανοικτή πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών από τους εργαζομένους του ΑΔΜΗΕ, για νέες λύσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και της λειτουργίας μας

IPTO Technology Watch

Παρατηρούμε τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, εξετάζοντας την μελλοντική εφαρμογή τους στον ΑΔΜΗΕ.

IPTO Innovation Link

Είμαστε διαρκώς ανοιχτοί σε καινοτόμες λύσεις από το Οικοσύστημα που θα μας οδηγήσουν σε νέες συνεργασίες

Γιατί σας αφορά

Δημιουργήστε μαζί μας το Σύστημα Μεταφοράς του "Αύριο"

Εφαρμόστε μαζί μας τις καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις που παρέχετε. Προτείνετε τις λύσεις σας στις σύγχρονες προκλήσεις του ΑΔΜΗΕ.

Συνεργαστείτε μαζί μας μέσω των παρακάτω προγραμμάτων.

Από την έρευνα στην αγορά

Αξιοποιήστε εμπορικά τα ερευνητικά σας αποτελέσματα και βρείτε εφαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσετε.

Συνεργαστείτε μαζί μας μέσω των παρακάτω προγραμμάτων.

Εξελισσόμαστε μαζί

Προτείνετε ιδέες και λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις του ΑΔΜΗΕ όπως και εσείς οι ίδιοι τις βιώνετε καλύτερα. Συμβάλλετε στην τεχνολογική εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας και επωφεληθείτε κι εσείς μαζί μας.

Συνεργαστείτε μαζί μας μέσω των παρακάτω προγραμμάτων.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Είμαστε ανοιχτοί σε συνέργειες με διαφορετικούς εταίρους από διάφορους κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είστε νεοφυής επιχείρηση, ερευνητικό ινστιτούτο, εταιρεία ή άλλου είδους οργανισμός.