Ημέρες Απομένουν

1st IPTO Innovation Challenge

Καλώς ήρθατε στο 1ο Πρόγραμμα Καινοτομίας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.!

Διαμορφώνοντας ένα ανθεκτικό δίκτυο με ασφάλεια

Ο ΑΔΜΗΕ μετασχηματιζόμενος σε έναν οργανισμό υψηλής τεχνολογίας, έχει ιδρύσει Κόμβο Καινοτομίας μέσω του οποίου επιδιώκει να διασυνδέσει και αναπτύξει συνέργειες μεταξύ του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας για ένα πιο προσιτό, βιώσιμο και αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων του αλλά και της κοινωνίας.

Καλούμε από το Ελληνικό οικοσύστημα:

  • Ερευνητικές ομάδες
  • Νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες ΜΜΕ
  • Κοινοπραξίες των παραπάνω
  • Ομάδες με συναφείς καινοτόμες λύσεις


Τώρα είναι η στιγμή να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ανοικτής καινοτομίας στις δύο προκλήσεις που αφορούν σημαντικά επιχειρησιακά θέματα του ΑΔΜΗΕ και απαιτούν αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Ελάτε μαζί μας για να φτιάξουμε ένα καλύτερο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας!

01

Καινοτομία στην Συντήρηση Πυλώνων

Ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση φωτογραφιών με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των μεταλλικών μερών των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Διεύθυνση Εφαρμογής

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

02

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Εκπαίδευση προσωπικού για εργασία στο πεδίο υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR).

Διεύθυνση Εφαρμογής

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Γιατί να συμμετάσχετε

Proof-of-Concept (PoC)

Ο ΑΔΜΗΕ δίνει την δυνατότητα υποστήριξης για ανάπτυξη PoC μέχρι το ποσό των 20.000€ με την προοπτική σύναψης σύμβασης συνεργασίας για την καλύτερη προτεινόμενη λύση.

Διασύνδεση

Αναπτύξτε σχέσεις συνεργασίας με έμπειρο προσωπικό του οργανισμού. Προβάλλετε την λύση σας μέσω του Προγράμματος και δημιουργήστε επαφές με το Οικοσύστημα Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Αντίκτυπος

Συμβάλλετε με τις λύσεις σας προς την επίλυση καίριων και σύγχρονων προκλήσεων και γίνετε μέρος στην δημιουργία του Συστήματος Μεταφοράς του "Αύριο".

Χρονοδιάγραμμα

Φάση Υποβολής

22 Μαΐου 2024 - 01 Σεπτεμβρίου 2024
Startups, καινοτόμες ΜμΕ, ερευνητικά σχήματα, τεχνοβλαστοί, συμπράξεις αυτών, καινοτόμες ομάδες & innovators μπορούν πλέον να εγγραφούν στην πλατφόρμα Mantis IMS και να υποβάλουν τις λύσεις τους συμπληρώνοντας τα πεδία της φόρμα συμμετοχής.
Φάση Αξιολόγησης

02 Σεπτεμβρίου - 15 Σεπτεμβρίου 2024
Οι λύσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ειδικούς της Mantis BI (και δυνητικά και του ΑΔΜΗΕ) και οι πέντε καλύτερες ανά θεματική θα συμμετάσχουν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης στις 25-27 Σεπτεμβρίου.
Info Day

12 Ιουνίου 2024
Στελέχη του ΑΔΜΗΕ και της Mantis BI θα πραγματοποιήσουν online παρουσίαση του προγράμματος για αποσαφήνιση των στόχων αυτού, των βραβείων και των διαδικασιών συμμετοχής.

Pitching

25-27 Σεπτεμβρίου 2024
Τελική κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή των 10 υποψηφίων των δύο θεματικών και 1:1 παρουσίαση των λύσεων σε κριτική επιτροπή μέσω κλειστής διαδικασίας.
Παρουσίαση λύσεων ​(10’)
Υποβολή ερωτήσεων από την κριτική επιτροπή (20’)
22 Μαΐου 2024 - 01 Σεπτεμβρίου 2024
Φάση Υποβολής
Startups, καινοτόμες ΜμΕ, ερευνητικά σχήματα, τεχνοβλαστοί, συμπράξεις αυτών, καινοτόμες ομάδες & innovators μπορούν πλέον να εγγραφούν στην πλατφόρμα Mantis IMS και να υποβάλουν τις λύσεις τους συμπληρώνοντας τα πεδία της φόρμα συμμετοχής.
22 Μαΐου 2024 - 01 Σεπτεμβρίου 2024
12 Ιουνίου 2024
Info Day
Στελέχη του ΑΔΜΗΕ και της Mantis BI θα πραγματοποιήσουν online παρουσίαση του προγράμματος για αποσαφήνιση των στόχων αυτού, των βραβείων και των διαδικασιών συμμετοχής.

12 Ιουνίου 2024
02 - 15 Σεπτεμβρίου 2024
Φάση Αξιολόγησης
Οι λύσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ειδικούς της Mantis BI (και δυνητικά και του ΑΔΜΗΕ) και οι πέντε καλύτερες ανά θεματική θα συμμετάσχουν στην τελική διαγωνιστική διαδικασία στις 25-27 Σεπτεμβρίου.
02 - 15 Σεπτεμβρίου 2024
25-27 Σεπτεμβρίου 2024
Pitching
Τελική κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή των 10 υποψηφίων των δύο θεματικών και 1:1 παρουσίαση των λύσεων σε κριτική επιτροπή μέσω κλειστής διαδικασίας.
Παρουσίαση λύσεων ​(10’)
Υποβολή ερωτήσεων από την κριτική επιτροπή (20’)
25-27 Σεπτεμβρίου 2024

Διοργανωτής

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) έχει ως σκοπό την αξιόπιστη, αποδοτική και πράσινη ηλεκτροδότηση της χώρας, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Innovation Enabler

Η Mantis BI είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα εμπνέοντας ένα καλύτερο μέλλον. Προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις, αναπτύσσοντας στρατηγικές ανάπτυξης, προγράμματα καινοτομίας και εύρεση εταιρειών startups, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα το #1 πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης καινοτομίας, ψηφιοποιώντας το σύνολο της διαδικασίας.